Liity jäseneksi

Tehy on maamme suurin sosiaali-ja terveysalan tutkinnon suorittaneiden edunvalvonta- ja ammattijärjestö. Tehy etujärjestönä luo ammattilaisille keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja joukkovoimaa.

Tehy neuvottelee alan työehtosopimuksista. Jäsenistön sosiaalisia, oikeudellisia ja ammatillisia etuja valvotaan vaikuttamalla aktiviisesti yhteiskunnallisiin muutoksiin, lainsäädäntöön, työvoimapolitiikkaan ja työelämän ratkaisuihin. Tehylle ovat tärkeitä myös palvelujen tarjonta ja saatavuus sekä potilasturvallisuus, hoidon laatu ja eettiset päätökset.

Tehyn keskeiset arvot ovat jäsenläheisyys, tasa-arvo, vastuullisuus, hyvän hoidon varmistaminen ja asiakasläheisyys.

Tehyyn kuulutaan ammattiosaston tai opiskelijayhdistyksen kautta. Ammattiosaston jäseniä voivat olla kaikki sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet.

https://www.tehy.fi/fi/palvelut-ja-edut/liittyminen